Stipendier

Studier i Frankrike


Stipendier för gymnasiestudier och för studier upp till tre år efter studenten . Studierna ska omfatta minst två månader, men helst en termin eller mer och får inte vara praktikarbete. Då syftet med stipendiet är att uppmuntra till franskspråkiga studier beviljas i regel inte ansökningar till Svenska Skolan i Paris och dylikt.

Maximalt belopp är 15 000 SEK. Ansökan om detta stipendium skall vara oss tillhanda senast den 15 maj. Studierna skall då inte vara påbörjade. För att stipendiet ska utbetalas krävs att man kan uppvisa ett antagningsbevis från en fransk läroanstalt eller institution.


Högre studier i Grenoble


Stipendiet ”Chambre Linné” för studier i Grenoble för den som kommit längre i sina studier. Föreningen erbjuder ett rum - ”Chambre Linné” – att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble och ett stipendium på 20 000 SEK som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är ca. 360 Euro/mån.

Detta stipendium är avsett för den som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå. Även om vissa högre kurser kan vara på engelska krävs minst steg 3 i franska  från gymnasiet.

Stipendiet avser endast vårterminen (5 mån) och ansökan skall vara oss tillhanda senast 15 oktober.


Ansökan


För båda stipendierna krävs svenskt medborgarskap.

DETTA SKALL FINNAS MED I ANSÖKAN - GÄLLER BÅDA STIPENDIERNA

 1. Vilket stipendium som avses
 2. Namn
 3. Födelsedatum
 4. Adress
 5. Telefonnummer
 6. e-postadress
 7. Tidigare studier i franska
 8. Betyg
 9. Erhållna stipendier
 10. Tidsram och ändamål med studierna


Bifoga dessutom

 1. Skriftliga referenser
 2. En allmän presentation av dig själv (intressen  mm)


Ansökningarna, helst i PDF-format, skall insändas till: info@amitiefs.se


Stipendiaten förväntas senast  2 månader efter avslutade studier skicka en redogörelse över sin tid i Frankrike.