Stipendier

Studier i Frankrike


Stipendier för gymnasiestudier och för studier upp till tre år efter studenten . Studierna ska omfatta minst två månader, men helst en termin eller mer och får inte vara praktikarbete. Då syftet med stipendiet är att uppmuntra till franskspråkiga studier beviljas i regel inte ansökningar till Svenska Skolan i Paris och dylikt.

Maximalt belopp är 15 000 SEK. Ansökan om detta stipendium skall vara oss tillhanda senast den 1 maj. Studierna skall då inte vara påbörjade. För att stipendiet ska utbetalas krävs att man kan uppvisa ett antagningsbevis från en fransk läroanstalt eller institution.


Högre studier i Grenoble


Stipendiet ”Chambre Linné” för studier i Grenoble för den som kommit längre i sina studier. Föreningen erbjuder ett rum - ”Chambre Linné” – att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble och ett stipendium på 20 000 SEK som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är ca. 360 Euro/mån.

Detta stipendium är avsett för den som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå. Även om vissa högre kurser kan vara på engelska krävs minst steg 3 i franska  från gymnasiet.

Stipendiet avser endast vårterminen (5 mån) och ansökan skall vara oss tillhanda senast 15 oktober.


Ansökan


För båda stipendierna krävs svenskt medborgarskap.

DETTA SKALL FINNAS MED I ANSÖKAN - GÄLLER BÅDA STIPENDIERNA

 1. Vilket stipendium som avses
 2. Namn
 3. Födelsedatum
 4. Adress
 5. Telefonnummer
 6. e-postadress
 7. Tidigare studier i franska
 8. Betyg
 9. Erhållna stipendier
 10. Tidsram och ändamål med studierna


Bifoga dessutom

 1. Skriftliga referenser
 2. En allmän presentation av dig själv (intressen  mm)


Ansökningarna, helst i PDF-format, skall insändas till: info@amitiefs.se


Stipendiaten förväntas senast  2 månader efter avslutade studier skicka en redogörelse över sin tid i Frankrike.