L'Amitié Franco-Suédoise


En pigg hundraåring...


Den 28 maj 1918 startade några svenskar en förening med syfte att göra positiva insatser för det svårt krigshärjade Frankrike. Många berömda svenskar anslöt sig till föreningen, bland andra vår nuvarande ordförandes morfars far, grosshandlare Gösta Lindberg, som satsade en stor del av kapitalet. Redan 1919 betalade man ut Kr 550.000:- till staden Craonne i Picardie, som totalt ödelagts av kriget. Pengarna gick till återuppbyggnad av stadens rådhus.

 

Under ett antal år delade man ut stipendier till "begåvade obemedlade gossar", för att ge dem möjlighet att studera på ett franskt lycée i Grenoble, och flera av dessa lyckades avlägga fransk studentexamen.


I slutet av 1920-talet bidrog L'Amitié Franco-Suédoise till uppbyggnaden av ett svenskt studenthem i Cité Internationale Universitaire i Paris – ett fredsprojekt för internationell förståelse som skulle samla studenter från hela världen. 1931 stod La Maison des Etudiants Suédois färdigt.