L'Amitié Franco-Suédoise


En pigg hundraåring...


Den 28 maj 1918 träffades några svenskar, med särskild känsla för Frankrike, i syfte att göra några positiva insatser för det svårt krigshärjade landet. Många namnkunniga och berömda svenskar anslöt sig till den nybildade föreningen, bland andra vår nuvarande ordförandes morfars far, grosshandlare Gösta Lindberg, som satsade en stor del av kapitalet. Då flera svenskar deltagit på fransk sida och även fått plikta med sina liv beslöts tidigt att betala ut den betydande summan av Kr 550.000:- till staden Craonne i Picardie, som totalt ödelagts av kriget. Pengarna gick till återuppbyggnad av stadens rådhus.

 

Under ett antal år delade man ut stipendier till "begåvade gossar", som saknade egna ekonomiska resurser, för att ge dem möjlighet att studera upp till fyra år på ett franskt lycée i Grenoble. Tack vare sina kunskaper skulle de lätt kunna få arbete i arbetslöshetens Sverige. Flera av dessa lyckades även avlägga fransk studentexamen, bl a Victor Vinde, chefredaktör för Stockholmstidningen, Hilding Eek, professor i Internationell rätt och Sven Brohult, VD för Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.


I slutet av 1920-talet ägnade sig föreningen åt att bygga upp ett svenskt studenthem i Cité Internationale Universitaire i Paris – ett fredsprojekt för internationell förståelse som skulle samla studenter från hela världen. 1931 stod La Maison des Etudiants Suédois färdigt, subventionerat av bl a L'Amitié Franco-Suédoise.

 


Varje år delar föreningen ut stipendier till svenska gymnasister som studerat franska. Innan, eller upp till tre år efter gymnasieexamen kan man söka stipendium för studier i Frankrike. Därutöver delar vi ut ett stipendium  för högre studier i Grenoble. Stipendiet täcker en termins hyreskostnad i Chambre Linné i den internationella studentstaden där.