Stipendiat på 1920-talet

Nils Peterson studerade 1925-29 på Lycée Champollion i Grenoble och tog Fransk studentexamen.

Student i Frankrike på 1920-talet.

1921 fick min bror Sven ett stipendium av L’Amitié Franco-Suèdoise för att studera på ett franskt läroverk i Caen. 1922 flyttades kursen till Grenoble och Sven tog, som förste svensk, fransk studentexamen 1923 och kom hem med guldklocka som belöning. I juni 1925 fick jag också stipendium och reste i september med  min bror Hans till Trelleborg, där vi mötte den svenske läraren, lektor Carl O. Koch. Vi fortsatte över Paris och sen till Grenoble och Lycée Champollion som fått namn efter den franske egyptologen som löste hieroglyfernas gåta.

Livet som ”intern” på Lycée Champollion

Alla utländska elever gick första året i en specialklass, där man bara studerade franska. Dessutom måste man vara s.k. intern på skolan dvs. bo och äta där. Vi övervakades av en studerande från universitetet, som kallades "pion" – bonde i schack. Man hade ett skåp med sina tillhörigheter som i det militära – skolans regler hade ju fastställts av Napoleon Bonaparte.

Skoldagen var fullständigt inrutad. Vi väcktes på kl. 06:00 på vintern och 05:30 på sommaren. 06:30 fick vi gå in i en studiesal, en s.k. étude och läsa läxor till kl. 07:15. Då fick vi ställa oss på led och marschera till matsalen där vi fick café au lait och bröd. Strax efter 07:30 klappade ”pionen” i händerna och vi fick marschera tillbaka till vår étude för att läsa en dryg kvart. Då förhördes man av ”pionen” på utantilläxan som vi hade nästan varje dag. Gick det inte bra eller om man bråkade i étuden kunde man få dåligt betyg.