Frequently Asked Questions

 • Vilka utbildningar i Frankrike kan jag söka för?
  Gymnasiestudier och postgymnasiala studier på universitet och högskolor i Frankrike.
 • Kan jag söka för studier vid Svenska skolan i Paris?
  Vi ger bara stipendier för studier vid franska gymnasier.
 • Vad är en referens? Vem kan ge en referens?
  En referens är en kort, skriftlig rekommendation av någon som du haft (närmare) kontakt med, t.ex. en lärare, en arbetsgivare, en idrottsledare. Det kan inte vara en släkting.
 • Jag har inte fått något antagningsbesked ännu, kan jag söka ändå?
  Du kan söka innan du fått besked, men för att vi ska kunna betala ut ett stipendium måste du bifoga ett antagningsbesked.
 • Jag skall studera på vårterminen, när ska jag då söka?
  Ansökan sker på våren senast 15 maj för studier kommande läsår, höst- och/eller vårtermin.
  Undantag är rumsstipendiet på vårterminen i Grenoble söks på hösten senast 15 november.
 • Jag har beviljats ett stipendium från er men har fått ändrade planer. Kan jag skjuta upp stipendiet till nästa år?
  Det går inte att skjuta upp stipendiet, men du kan söka igen nästa år.
 • Jag avser att gå en flerårig utbildning i Frankrike, kan jag söka för flera år?
  Vi ger bara stipendier en gång.
 • Hur skall rapporten se ut, ska jag rapportera hur pengarna använts?
  Beskriv din upplevelse av vistelsen på 1-2 sidor. Vad tyckte du om studieorten/skolan/universitetet? Är det något du hade velat veta innan du reste och vill förmedla till andra studenter? Personliga tips? Vad uppskattade du mest? Ingen ekonomisk redovisning krävs.