Ansök om stipendium

Studier i Frankrike

Stipendier för gymnasiestudier på franskt gymnasium, och högskolestudier i Frankrike upp till tre år efter studenten. Studierna bör omfatta en termin eller mer och får inte vara praktikarbete. Gymnasiestudierna skall vara på franska vilket exkluderar Svenska skolan i Paris.

Maximalt belopp är 15 000 SEK. Ansökan om detta stipendium skall vara oss tillhanda senast den 15 maj. Observera att detta datum även gäller för studier kommande vårtermin.

Ansökan

Studierna skall vid ansökan inte vara påbörjade. För att stipendiet ska utbetalas krävs att man kan uppvisa ett antagningsbevis från en fransk läroanstalt eller institution.

För båda stipendierna krävs svenskt medborgarskap. Idag är många kurser på engelska, men då syftet med stipendiet är att uppmuntra till franskspråkiga studier krävs minst steg 3 i franska från gymnasiet eller grundskolan, och sökande som avser att studera helt eller delar på franska kommer att prioriteras.


DETTA SKALL FINNAS MED I ANSÖKAN - GÄLLER BÅDA STIPENDIERNA

A. En lista med följande uppgifter:

  1. Vilket stipendium som avses
  2. Namn, adress, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress
  3. Tidigare studier i franska
  4. Tidsram och ändamål med studierna i Frankrike

B. Redan erhållna stipendier för detta ändamål

C. En kort presentation av dig själv: (Intressen, varför vill du studera i Frankrike, etc.)

D. Studentbetyg och/eller senaste betyg

E. Skriftlig(a) referens(er) av t.ex. lärare, arbetsgivare eller idrottsledare.

F. Om du redan har ett antagningsbevis, kopia av detta, annars kan du komplettera senare.

 

Ansökningarna, helst i PDF-format, gärna en enda fil, skall insändas till: info@amitiefs.se

Stipendiaten förväntas senast 2 månader efter avslutade studier skicka en redogörelse över sin tid i Frankrike.

    Högre studier i Grenoble

    Stipendiet ”Chambre Linné” för studier i Grenoble för den som kommit längre i sina studier. Föreningen erbjuder ett rum - ”Chambre Linné” – att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble och ett stipendium på 22 000 SEK som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är f.n. drygt 400 Euro/mån.

    Detta stipendium är avsett för den som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå. Stipendiet avser endast vårterminen (5 mån) och ansökan skall vara oss tillhanda senast 15 oktober.